سوالی دارید تماس بگیرید

۰۲۱-۴۴۹۶۴۷۱۹ ۰۹۲۰۲۱۲۲۹۸۹

کایروپراکتیک چیست؟

کایروپراکتیک چیست

کایروپراکتیک علمی هست که در کنار استئوپتی (استخوان درمانی) و فیزیوتراپی قرار می‌گیرد.